Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Η εταιρεία Κούσης Φ. - Αλεξανδρέσκος Κ. Ο.Ε. παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες / μέλη της με την προϋπόθεση της αποδοχής των ακόλουθων Όρων Χρήσης από πλευράς τους. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Όρια/περιορισμοί χρήσης υπηρεσίας δημοσίευσης ισολογισμού εταιρείας

Η υπηρεσία διατίθεται από την εταιρεία Κούσης Φ. - Αλεξανδρέσκος Κ. Ο.Ε. στους πελάτες της για 1 χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης, για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση οποιουδήποτε παράνομου υλικού (π.χ. υλικό παιδικής πορνογραφίας) ή/και υλικού που προσβάλει τα χρηστά ήθη. Λόγω της φύσης και του σκοπού της υπηρεσίας, δεν διατίθεται στον δικαιούχο της υπηρεσίας κάποια εργαλείο διαχείριση της φιλοξενίας, ούτε δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής περιεχομένου από τη μεριά του, εκτός και αν αιτηθεί γραπτώς (με email) αντίστοιχη αναβάθμιση, η οποία υπόκειται σε επί πλέον χρέωση. Οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μετά την τελική έγκριση δημοσίευσης επιβαρύνεται με κόστος ανάλογο του "όγκου" των αλλαγών που αιτηθεί ο πελάητς.

Η εταιρεία Κούσης Φ. - Αλεξανδρέσκος Κ. Ο.Ε. παρόλο που εκτελεί τους απαραίτητους ελέγχους στην ανάρτηση των πληροφοριών κάθε ιστοσελίδας, δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη ή παραλήψεις σχετικά με τα στοιχεία της εταιρείας που προβάλλεται, όπως επίσης δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο των αρχείων που αναρτώνται πχ ισολογισμοί, εταιρικές ανακοινώσεις κτλ

Η χρήση του λογαριασμού email που παρέχεται με την υπηρεσία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αποστολή ανεπιθύμητης ή γενικά μη ζητηθείσας αλληλογραφίας (SPAM), ή για αποστολή άνω των 500 email ανά ώρα.

Η εταιρεία Κούσης Φ. - Αλεξανδρέσκος Κ. Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της διακριτικής προβολής της μέσω υπερσυνδέσμου στο κάτω μέρος κάθε ιστοσελίδας που παρέχει.

Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω όρων δίνει στην εταιρεία Κούσης Φ. - Αλεξανδρέσκος Κ. Ο.Ε.  το δικαίωμα της άμεσης διακοπής της υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, χωρίς ο δικαιούχος της υπηρεσίας να έχει τη δυνατότητα αποζημίωσης.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε το infobiz.gr ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το infobiz.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του infobiz.gr, κατ' αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο infobiz.gr, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας infobiz.gr ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας Κούσης Φ. - Αλεξανδρέσκος Κ. Ο.Ε..

Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η εταιρεία Κούσης Φ. - Αλεξανδρέσκος Κ. Ο.Ε. παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας infobiz.gr, για την επικοινωνία με την εταιρία. Οι επισκέπτες του infobiz.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα infobiz.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ' όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει την εταιρεία Κούσης Φ. - Αλεξανδρέσκος Κ. Ο.Ε., ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την infobiz.gr

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση της Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα infobiz.gr παρέχεται από την εταιρεία Κούσης Φ. - Αλεξανδρέσκος Κ. Ο.Ε. "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Η infobiz.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη. Η εταιρεία Κούσης Φ. - Αλεξανδρέσκος Κ. Ο.Ε. δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα infobiz.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την infobiz.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η εταιρεία Κούσης Φ. - Αλεξανδρέσκος Κ. Ο.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Δικαίωμα Αλλαγών

Η εταιρεία Κούσης Φ. - Αλεξανδρέσκος Κ. Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην Ηλεκτρονική Σελίδα και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

Εφαρμοστέος Νόμος - Διαφωνίες

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας infobiz.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας infobiz.gr, και κατά συνέπεια της εταιρείας Κούσης Φ. - Αλεξανδρέσκος Κ. Ο.Ε.. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας infobiz.gr ή με τις υπηρεσίες που παρέχονατι μέσω αυτής, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.