Νομοθεσία και νέα για δημοσίευση ισολογισμών

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κατάργηση δημοσίευσης ισολογισμών και μεταβολών εταιριών στο Φ.Ε.Κ. [12.02.2014]

Μετά και την λήξη της δημόσιας διαβούλευσης κατατέθηκε στην βουλή το νομοσχέδιο του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο προβλέπει μία σειρά από ρυθμίσεις όπως :

Η ανάγκη δημοσιότητας για τις συγκεκριμένες πράξεις των εταιρειών θα  καλύπτεται πλέον μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Με την ρύθμιση αυτή σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση,  επιχειρείται η οριζόντια και γενική κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ, και άρα όλων των διατάξεων νόμου οι οποίες την αναφέρουν, ενώ εισάγεται μεταβατική περίοδος έως την 1η Ιουλίου 2014, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στο ΓΕΜΗ για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις δημοσιότητας. Περισσότερα >>

Πηγή: taxheaven.gr

Παράταση κατάθεσης ισολογισμών έως 10 Ιουλίου 2013 [01.07.2013]

Παράταση έως τις 10 Ιουλίου 2013, παραχωρεί το υπουργείο Ανάπτυξης για τη δημοσίευση των εταιρικών ισολογισμών, όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Η προθεσμία για τη δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων θα έληγε τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013, ωστόσο έπειτα από αίτηματα από διάφορους φορείς, μόνο για φέτος δόθηκε αυτή η παράταση. Οι εταιρείες που θα αξιοποιήσουν την παράταση δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν κάποιο πρόστιμο, ούτε θα έχουν κάποια άλλη επιβάρυνση οικονομικής φύσεως.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που πραγματοποίησε το Υπουργείο στις 9/6.2013:

"Με τροπολογία που θα κατατεθεί αύριο, Δευτέρα, οι εταιρείες που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν προς δημοσίευση τους ισολογισμούς τους μέχρι τις 10/6, ειδικά για φέτος δεν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τους καταθέσουν έως τις 10/7/2013."

Δημοσίευση ισολογισμών Α.Ε.  & Ε.Π.Ε. Νομοθεσία- Άρθρο 232 ν.4072/2012 [01.01.2013]

Άρθρο 232 Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων

  1.  Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των προς δημοσίευση πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρηθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται άμεσα  το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
  2.  Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Δημοσίευση ισολογισμού αποδελτίωση νόμου από ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ