Φόρμα παραγγελίας για Δημοσίευση Ισολογισμού ΕταιρείαςΣυμπληρώστε τα στοιχεία σας και τα στοιχεία της εταιρείας

Επιλέξτε domain name (.eu)

Προτείνετε το domain name που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε (πχ etairia-xyz.eu), με σειρά επιθυμίας. Εφόσον το 1ο δεν είναι διαθέσιμο, θα προχωρήσουμε σε έλεγχο και κατοχύρωση του 2ου κ.ο.κ. Εφόσον ήδη διαθέτετε κάποιο domain name, αναφέρετέ το στα σχόλια παρακάτω.

Έχετε σχόλια ή παρατηρήσεις;

Συμπληρώστε τους 4 παρακάτω χαρακτήρες
Συμφωνώ με τους όρους χρήσης παροχής της υπηρεσίας δημοσίευσης ισολογισμού:https://www.infobiz.gr/el/terms/tos/

Πατώντας "Aποστολή" στη φόρμα θα ελέγξουμε τη διαθεσιμότητα των domain .eu που προτείνετε και θα σας απαντήσουμε στο email που δηλώσατε για τη διαθεσιμότητα των domain, καθώς επίσης και τα στοιχεία πληρωμής (οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί).

Αφού πραγματοποιήσετε τη κατάθεση, μας ενημερώνετε με email στο ή με fax στο 210.5907.250, στέλνοντάς μας τα στοιχεία πληρωμής (πληροφορίες κατάθεσης ή το ίδιο το αποδεικτικό κατάθεσης), καθώς επίσης και στέλνετε με email το αρχείο του ισολογισμού (σε μορφή εικόνας jpg ή pdf) και προεραιτικά οποιοδήποτε άλλο αρχείο επιθυμείτε να εισάγουμε στο microsite (λογότυπο, προφίλ εταιρείας κτλ)


Επιλέγοντας να δημοσιεύσετε τον ισολογισμό της εταιρείας σας με την infobiz, έχετε στη διάθεσή σας τις παρακάτω υπηρεσίες:

Ανάλυση υπηρεσιών Δημοσίευσης Ισολογισμών Κόστος
Κατοχύρωση κύριου ονόματος (Domain) σε κατάληξη .eu 36,58€
Φιλοξενία 50ΜΒ με μηνιαία κίνηση δεδομένων 5GB + 1 email
Δημιουργία εταιρικού micro site (δείτε παράδειγμα)
Συνολικό κόστος:     36,29€
ΦΠΑ 24% 8,71€
Τελικό Κόστος με ΦΠΑ* 45,00€

*Τα προαναφερθέντα κόστη αφορούν υπηρεσίες διάρκειας ενός(1) έτους

Σημειώστε: